Izaberite stranicu

Redovan kolokvijum iz predmeta Poslovno pravo  (za studente koji u tekućem semestru slušaju predmet), održaće se 21.novembra 2019.godine na Limanu, u 12:10 (A1).