Izaberite stranicu

Kolokvijum iz predmeta SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO održaće se 10. 05. 2021. godine. O terminu polaganja bićete obavešteni. Zbog epidemiološke situacije, kolokvijum se polaže preko platforme moodle. Test će sadžati 20 pitanja sa ponuđenim odgovorima. Samo jedan odgovor je tačan. Na kolokvijumu se može osvojiti maksimalno 30 poena. Student je položio kolokvijum ukoliko osvoji najmanje 16 poena. Za kolokvijum treba pripremiti prva tri predavanja.