Izaberite stranicu

KOLOKVIJUM JE PREDVIĐEN ZA 9. 12. 2021. GODINE. NA KOLOKVIJUMU SE POLAŽU PRVIH 7 PREDAVANJA. O TERMINU I RASPOREDU POLAGANJA, BIĆETE OBAVEŠTENI UOČI KOLOKVIJUMA.