Izaberite stranicu

Za kolokvijum treba da pripremite prvih 7 predavanja. Dve nedelje uoči kolokvijuma biće Vam dostupne sve lekcije na osnovu kojih ćete se pripremati.