Izaberite stranicu

RASPORED POLAGANJA KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA SOCIOLOGIJA:

Ponedeljak, 30. 11. 2020. godine u 9:00
Prostorije u KRALJA PETRA

– Finansije i bankarstvo – studenti čije prezime počinje na slovo azbuke od A do M (uključujući i slovo M): amfiteatar u KRALJA PETRA.

– Finansije i bankarstvo – studenti čije prezime počinje na slovo azbuke od N do Š (uključujući i slovo Š): učionica 12 u KRALJA PETRA

– Primenjena informatika – studenti čije prezime počinje na slovo azbuke od A do Š (uključujući i slovo Š): učionica 11 u KRALJA PETRA

– Trgovina i međunarodno poslovanje – studenti čije prezime počinje na slovo azbuke od A do M (uključujući i slovo M): učionica 14 u KRALJA PETRA

Ponedeljak, 30. 11. 2020. godine u 10:00

– Trgovina i međunarodno poslovanje – studenti čije prezime počinje na slovo azbuke od N do Š (uključujući i slovo Š): amfiteatar u KRALJA PETRA

– Turizam i hotelijerstvo – studenti čije prezime počinje na slovo azbuke od A do L (uključujući i slovo L): učionica 11 u KRALJA PETRA

– Turizam i hotelijerstvo – studenti čije prezime počinje na slovo azbuke od M do Š (uključujući i slovo Š): učionica 14 u KRALJA PETRA

Premeštanje iz jedne grupe u drugu nije dozvoljeno.

OBAVEZNO PONESITE MASKE!