Izaberite stranicu

se održava u cetvrtak, 27.maja po objavljenom rasporedu. Kolokvijum ce pokrivati sve oblasti sem izrade dijagrama slucajeva korišcenja i dijagrama aktivnosti