Izaberite stranicu

Kolokvijum ce biti održan u cetvrtak, 22.4.2010. Raspored grupa i polaganja je objavljen u fajlu, na ovoj stranici u delu predmeta Softverski inženjering. Ako nekoga od studenata nema na spisku a želi da polaže kolokvijum neka se pojavi u prvom terminu. Na kolokvijumu se polaže izrada dijagrama slucajeva korišcenja i dijagrama aktivnosti.