Izaberite stranicu

Svi studenti koji žele da polažu kolokvijum, DUŽNI su da donesu POPUNJENU PRIJAVU. Zamolio bih kolege studente da se INFORMIŠU kako se popunjavaju ispitne prijave, s obzirom na velik broj nepravilno popunjenih prijava.