Izaberite stranicu

Popravni kolokvijum su položili sledeći studenti:

Gnjatović Natalija – 27 bodova (ima uslov za izlazak za ispit)

Švenda Lenka – 25 bodova (dopuna predispitnih bodova)

Rakić Slađana – 23 boda (dopuna predispitnih bodova)

Rakić Aleksandra – 22 boda (dopuna predispitnih bodova)

Borojević Danijel – 21 bod (dopuna predispitnig bodova)

Solaković Maja – 21 bod (dopuna predispitnih bodova)

Nikolić Nevena 21 bod (dopuna predispitnih bodova)

Popravni kolokvijum nisu položili sledeći studenti:

Sivčević Dajana – 14 bodova

Kustudić Jovana – 4 boda

Mićić Tijana – 0 bodova