Izaberite stranicu

Nadoknada predispitnih obaveza za JUNSKI ispitni rok za studente koji su u školskoj 2013/14. godini obnovili prvu ili upisali drugu godinu bice u redovnim terminima za polaganje kolokvijuma, tj. 1. kolokvijum 9. aprila 2014. i 2. kolokvijum 28. maja 2014.