Izaberite stranicu

Za studente koji nisu mogli da polažu kolokvijum iz SOCIOLOGIJE zbog zdravstvenih razloga (COVID – 19), kao i za one koje nisu mogli zbog tehničkih problema da pristupe testu i to su odmah prijavili, test će biti dostupan u ponedeljak, 11. 01. 2021. godine od 13:00 do 13:20.
Studenti koji su polagali i nisu položili kolokvijum, popravni kolokvijum će polagati u terminu ispita.

Za studente koji nisu mogli da prate predavanja 14. 12. 2020. godine organizovaće se putem skypa predavanje 11. 01. 2021. u 13:00 časova. Pratite uputstva sa mog linka o uključivanju na skype.
– Primenjena informatika – studenti čije prezime počinje na slovo azbuke od A do Š (uključujući i slovo Š).
– Trgovina i međunarodno poslovanje – studenti čije prezime počinje na slovo azbuke od A do M (uključujući i slovo M).