Izaberite stranicu

Obaveštenje

Primljene x

27.04.2020. godine

Poštovani,

prethodno obaveštenje o načinu polaganja kolokvijuma i prikupljanja predispitnih poena odnosilo se na predmete iz tekućeg semestra. Popravni kolokvijumi iz predmeta koji su se slušali u zimskom semestru polagaće se u vreme ispitnog roka kao i do sada.

S poštovanjem,                                                                                    Dr Slobodanka Jovin                                                                                                          Pomoćnik direktora za nastavu