Izaberite stranicu

Mole se svi studenti koji su planirali u martovskom roku da polažu popravni kolokvijum iz bilo kog predmeta koji drži prof. dr Dejan Djurić da se prijave predmetnom asistentu iz tog predmeta, a potom će im biti  omogućeno da u vreme ispita (termin će biti naknadno objavljen). rade poprvani kolokvijum.