Izaberite stranicu

Predmete Sistemi za upravljanje bazama podataka i Baze podataka ce u narednom periodu (od oktobarskog ispitnog roka 2007) drzati Marcicevic dr Željko. Uslovi polaganja oba ispita se nece menjati u odnosu na prethodni period!! Do daljnjeg važe položeni kolokvijumi iz juna 2007, juna 2008 i juna 2009. za predmet SUBP. Ko nije polazio kolokvijume u toku semestra, polaze ceo ispit u terminu pismenog. Za polaganje je potrebno prijaviti se mejlom ili telefonom u kabinet 2. KRAJNJI ROK ZA PREDAJU ELABORATA U ISPITNOM ROKU JE DO TERMINA ISPITA