Izaberite stranicu

Studenti koji u majskom roku polažu popravni kolokvijum za ispite u junskom roku, dužni su da ih prijave najkasnije do 10.06.2020. godine predmetnim nastavnicima i da u prijavi naglase da su u pitanju popravni kolokvijumi u majskom roku.