Izaberite stranicu

Nastava iz predmeta Turistička geografija, održavaće se svakog utorka sa početkom u 10.20 časova. S obzirom da je mali odziv studenata, predavanja se, za sada, održavaju u jednoj grupi, u učionici br.9. Ukoliko ima studenata koji nisu u mogućnosti da dolaze na predavanja, predmetni profesor je dostupan na redovnim konsultacijama, online konsultacijama, Skype, školski mejl, kao i svim društevnim mrežama koje su dostupne studentima i koje oni koriste.

Nastava iz predmeta Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu, održavaće se svakog utorka sa već napravljenim grupama (2 grupe), sa početkom u 14.00 časova (prva grupa), i 15.30 (druga grupa), učionica br.9.