Izaberite stranicu

Obavestavaju se studenti (tekuca generacija) da su, za polaganje strucne prakse, u obavezi da napisu rad (dva primerka), prema strukturi pisanja radova koja je data vec za vreme odrzavanja strucne prakse. Jedan primerak ostaje profesoru, a drugi se predaje Skoli kao dokaz o uredno zavrsenoj strucnoj praksi. Studenti koji nisu dobili teme za pisanje, mogu da mi se obrate mejlom ili da izaberu neku od ponudjenih tema. Potrebno je zavrsiti rad i doneti za vreme polaganja ispita.

 

Strucna praksa 1. Primenjeni menadžment turističkih agencija i organizatora putovanja

 • Mesto i uloga agencija na turistickom trzistu
 • Poslovne operacije i usluzni program turistickih agencija i organizatora putovanja
 • Poslovne operacije u formiranju i prodaji turistickih aranzmana
 • Osnovne karakteristike razvoja i savremenog poslovanja turistickoh agencija i turoperatora
 • Formiranje i prodaja turistickih aranzmana(pojam i vrste)
 • Poslovanje turistickih agencija
 • Ispunjenost uslova za rad turistickih agencija
 • Izvodjenje turistickog aranzmana i odgovornost organizatora putovanja

 

Strucna praksa 2. Primenjeni menadzment kongresnih turistickih centara

 • Organizovanje kongresa
 • Kongresni turizam
 • Ispnjenost uslova za organizovanje konferencija
 • Centri kongresnog turizma
 • Savremeno poslovanje kongresnih turistickih centara
 • Stejkholderi u organizovanju kongresa