Izaberite stranicu

Iz predmeta SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO mogu se osvojiti maksimalno 45 predispitna poena: prisustvo predavanjima i vežbama – 5 poena; kolokvijum – 30 poena; ostale aktivnosti – 10 poena. Ostale aktivnosti, kao što ste upoznati na časovima, odnose se na zadatke koje treba uraditi u toku semestra: analiza rada ličnosti koja se smatra pretečom socijalnog preduzetništva; predstavljanje nekog socijalnog preduzeća; opis sopstvenog socijalnog preduzeća.

Radove pošaljite na moju e-mail adresu: GORDANAVUK@UNS.AC.RS