Izaberite stranicu

Poštovani studenti,

rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžment turističke destinacije, održanog dana 28.11.2022. godine su sledeći:

REZULTATI KOLOKVIJUMA MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE 28.11.2022. GODINE
Redni broj Prezime Ime Broj indeksa Broj bodova
1. Vantuk Anja 2020/002001 22
2. Gagić Jelena 2020/002002 25
3. Rašović Mia 2020/002003 19
4. Milosavljević Nikola 2020/002005 25
5. Mojsovski Tamara 2020/002007 21
6. Gerić Daria 2020/002009 25
7. Lučić Milan 2020/002011 19
8. Pavlović Danilo 2020/002017 23
9. Đorđević Mihajlo 2020/002019 22
10. Cvetanovski Ilija 2020/002021 26
11. Asanović Mihajlo 2020/002022 17
12. Vučetić Aleksandra 2020/002023 22
13. Arsić Anastasija 2020/002024 30
14. Gićanov Anđela 2020/002025 13
15. Bojić Anđela 2020/002027 20
16. Majkić Nevena 2020/002030 16
17. Đurđević Jelena 2020/002031 12
18. Obradović Milica 2020/002032 26
19. Gavrilović Teodora 2020/002033 26
20. Tadić Pavle 2020/002034 19
21. Jakovljević Dušan 2020/002036 23
22. Maksić Nikolina 2020/002046 27
23. Pajić Elena 2020/002048 25
24. Gagić Violeta 2020/002049 25
25. Ivanković Ana 2020/002051 23
26. Biorac Dušanka 2020/002055 24
27. Savić Zorana 2020/002057 21
28. Gnjatić Neda 2020/002059 11
29. Avazović Marija 2020/002061 25
30. Janjić Jelena 2020/002063 21
31. Sabadoš Sanja 2020/002069 28
32. Babović Danilo 2020/002075 23
33. Ćirović Luka 2020/002076 20
34. Vekić Martina 2020/002083 24
35. Janković Gordana 2020/002085 23
36. Rodić Anđela 2020/002087 28
37. Jagodić Stanko 2020/002089 20
38. Gagić Marina 2020/002090 18
39. Đokić Ema 2020/002091 28
40. Nikolić Teodora 2020/002092 21
41. Jovanović Sergej 2020/002093 28