Izaberite stranicu

Poštovani,

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, Škola neće zahtevati od studenata da stručnu praksu obavljaju u preduzećima, osim ako studenti za to izraze želju i mogućnost.

U svim ostalim slučajevima, studenti koji bi praksu trebalo da realizuju u tekućem semestru, pisaće rad iz oblasti kojoj pripada stručna praksa bez odlaska u preduzeća. Rad treba da se uradi u dva primerka, od čega jedan primerak profesor predaje studentskoj službi, a drugi zadržava za sebe. Obrazac o stručnoj praksi nije neophodno da se popunjava.