Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD

Predmet: KANALI MARKETINGA

Školska godina:2020/2021

 

Poštovane kolege,

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju i preporuku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u narednom periodu nastava će se odvijati on-line te Vas molimo da redovno pratite sva obaveštenja i materijale iz predmeta Kanali marketinga.

 

Svake sedmice, počev od utorka, 13. oktobra 2020., na platformi Moodle biće Vam dostupni materijali za učenje (predavanja, vežbe i test).

Možete ostvariti maksimalno 55 predispitnih poena:

  • Kolokvijum

Boduje se sa maksimalno 30 poena (minimum za prolaz je 16 poena).

Kolokvijum ćete polagati u prostorijama škole, najverovatnije u utorak, 1. decembra 2020. godine, u terminu predavanja, a  o tome ćete blagovremeno imati detaljne informacije.

Na kolokvijumu ćete polagati gradivo koje se odnosi na prvih sedam sedmica.

Pre kolokvijuma imaćemo jedan susret u Školi (ukoliko epidemiološka situacija bude zadovoljavajuća), u formi mini predavanja, kako bi mogli da razjasnimo eventualne nejasnoće i uradimo pripremu pred kolokvijum. O tome ćete takođe biti blagovremeno informisani.

 

  • Aktivnost

Boduje se sa maksimalno 10 poena.

Poene za aktivnost dobijaćete na osnovu izrade testova koji će biti dostupni svakog utorka. Predlažemo Vam da prvo pročitate materijal sa predavanja i sa vežbi te nakon toga da pristupite izradi testa kako bi uspešno rešili test. Pitanja u testu su jednostavna i odnose se na ključne stvari koje su vezane za konkretnu lekciju.

 

  • Seminarski rad

Boduje se sa maksimalno 10 poena.

Za teme seminarskih radova obratiti se asistentkinji Dragani Gašević putem e-maila draganag.vps@gmail.com, do kraja oktobra 2020. godine.

 

  • Prisustvo

Vrednuje se sa maksimalno 5 poena.

Da bi ostvarili poene za prisustvo potrebno je da učestvujete u minimum 50% aktivnosti, odnosno da uradite minimum 8 testova u toku semestra.

 

Naš dobronamerni predlog i savet je da u kontinuitetu pratite gradivo kako bi isto što lakše savladali, ali i da bi na vreme reagovali ako imate nekih poteškoća prilikom učenja. Možete nam se obratiti putem naših e-mail naloga, a takođe u terminima konsultacija u Školi ili u terminima on-line konsultacija.

U nadi da ćemo svi zajedno privesti semestar kraju srdačno Vas pozdravljamo.

Prof. dr Dragoljub Jovičić

Asistent Dragana Gašević

Novi Sad, 08.10.2020.