Izaberite stranicu

Elaborat prakse: -(na primeru jedne od  banka (sa  spisaka  NBS sajt:  www. nbs.rs. ; dat u prilogu)  ili preduzeća po vasem izboru.  . Obim rada je minimum 30 do 40  kucanih  strana, A4 .  Koristite dostupne informacije sa interneta, kao I drugu vama dostupne primere I literaturu,  sa naznačenim izvorom podataka, obavezno za sve preuzeto f.n.  .   Dalje analizom podataka dajete predloge i sugestije, koristeći stečeno znanje.  Obavezno dodati primere bilansa , dokumentacije itd

Delovi rada:

-Opis banke, odnosno preduzeća,  i organizaciona struktura

-Investiciono bankarstvo , a za preduzeće  investicije preduzeća

-Analiza bilansa stanja

-Analiza bilansa uspeha  I drugih finansijskih pokazatelja, dostupnih

-Ugovori o kreditu I druge vrste ugovora kako za banku tako I preduzeće

-Analiza  I posledice tržišnog rizika (za banke sa aspekta banaka, a za preuzeća posledice itd

-Zaključak, predlog sugestije I rešenja:

–  obavezno u zaključnom delu osvrt na novo-nastale okolnosti poslovanja,  kao za preduzeće tako I (za banke kao sto je primena Monitoringa na kredite , odnosno Moratorijuma NBS* (Značajno je za poslovanje u tekućem kvartalu)

Obavezno, prijavite vasu temu, kako ne bi bilo dupliranja.