Izaberite stranicu

Drage kolege studenti,

pitanja na ISPITU iz Ekološkog menadžmenta, zakazanom za petak, 9  septembra 2022., 12 sati, KP, obuhvataju Predavanja 10, 11, 12, 13, 14 i 15. sa Mudl stranice Škole. Ispit mogu polagati studenti koji poseduju 28 i više predispitnih bodova. Ostali studenti u isto vreme mogu polagati Popravni kolokvijum.

Što se tiče POPRAVNog KOLOKVIJUMA, studenti mogu izabrati jednu od tri vrste zadataka:

1. Prvi kolokvijum (Predavanja 1-6), vredi 15 bodova. 2  Drugi kolokvijum (Predavanja 7-11), vredi 15 bodova 3. Popravni kolokvijum (Celo gradivo – Predavanja 1-15), vredi 30 bodova.

Srdačan pozdrav,

Slaviša Đukanović