Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD
Predmet: SAVREMENO TRŽIŠNO POSLOVANJE
Školska godina:2020/2021

Poštovane kolege,
S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju i preporuku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u narednom periodu nastava će se odvijati on-line te Vas molimo da redovno pratite sva obaveštenja i materijale iz predmeta Savremeno tržišno poslovanje.
Svake sedmice, počev od petka, 11. oktobra 2020., na platformi Moodle biće Vam dostupni materijali za učenje (predavanja, vežbe i test).
Možete ostvariti maksimalno 65 predispitnih poena:
 Kolokvijum
Boduje se sa maksimalno 40 poena (minimum za prolaz je 21 poen).
Kolokvijum ćete polagati u prostorijama škole, krajem novembra 2020. godine, u terminu predavanja, a o tome ćete blagovremeno imati detaljne informacije.
Na kolokvijumu ćete polagati gradivo koje se odnosi na prvih sedam sedmica.
Pre kolokvijuma imaćemo jedan susret u Školi (ukoliko epidemiološka situacija bude zadovoljavajuća), u formi mini predavanja, kako bi mogli da razjasnimo eventualne nejasnoće i uradimo pripremu pred kolokvijum. O tome ćete takođe biti blagovremeno informisani.
 Aktivnost
Boduje se sa maksimalno 10 poena.
Poene za aktivnost dobijaćete na osnovu izrade testova koji će biti dostupni svakog petka. Predlažem Vam da prvo pročitate materijal sa predavanja i sa vežbi te nakon toga da pristupite izradi testa kako bi uspešno rešili test. Pitanja u testu su jednostavna i odnose se na ključne stvari koje su vezane za konkretnu lekciju.
 Seminarski rad
Boduje se sa maksimalno 10 poena.
Za teme seminarskih radova možete mi se obratiti na mejl: djovicic@uns.ac.rs, do kraja oktobra 2020. godine.
 Prisustvo
Vrednuje se sa maksimalno 5 poena.
Da bi ostvarili poene za prisustvo potrebno je da učestvujete u minimum 50% aktivnosti, odnosno da uradite minimum 8 testova u toku semestra.
Moj dobronamerni predlog i savet je da u kontinuitetu pratite gradivo kako bi isto što lakše savladali, ali i da bi na vreme reagovali ako imate nekih poteškoća prilikom učenja. Možete mi se obratiti putem e-maila, a takođe u terminu konsultacija u Školi ili u terminu on-line konsultacija.
U nadi da ćemo svi zajedno uspešno privesti semestar kraju srdačno Vas podravljam.

Prof. dr Dragoljub Jovičić
Novi Sad, 08.10.2020.