Izaberite stranicu

Poštovani,

Od ponedeljka, 04.04.2022. godine nastava na osnovnim i master studijama će se održavati isključivo uživo u prostorijama Škole. Profesori neće biti u obavezi da postavljaju materijale na platformu Moodle. Važno je da se svi poeni za prisustvo i aktivnost zaključno sa 01.04.2022. godine priznaju studentima, a u narednom periodu da se prikupljaju uživo u Školi u dogovoru sa profesorima i asistentima i da o tome blagovremeno obavestite studente. Online nastava će se i dalje odvijati kod dr Zorana Marošana i dr Dejana Živkova.

S poštovanjem,

dr Slobodanka Jovin, pomoćnik direktora za nastavu

Poštovani,

DOPUNA: Prisustvo nije obavezno, zaposleni studenti ne dobijaju bodove na prisustvo,  kao ni za aktivnost,  ukoliko nisu prisutni na predavanjima i vežbama, počev od 4.o4.2022.

Kompletan materijal nalazi se na platformi Moodle.

Seminarske radove branite na časovima predavanja i vežbi.-(pogledati obavestenje vezano za seminarski rad postavljeno na platformi Moodle)