Izaberite stranicu
Visoka poslovna škola strukovnih studija
čet 19. okt 13:27

Poštovani,

S obzirom na učestala pitanja studenata i nastavnika o načinu realizacije nastave, šaljemo vam određena pojašnjenja:

  1. Studentima ne treba dozvoliti promenu vežbačke grupe bez prethodno odobrene molbe. Studenti molbu mogu podneti u studentsku službu Škole.
  2. Na osnovu potvrde o zaposlenju studenti ne mogu da dobiju 5 poena za prisustvo, već isključivo na osnovu pohađanja časova predavanja i vežbi.
  3. Realizacija stručne prakse će se u ovoj školskoj godini odvijati isključivo u preduzećima, uz obavezno popunjavanje i predaju Obrasca stručne prakse, projektnog zadatka ili dnevnika stručne prakse na završnom ispitu. Studenti koji stručnu praksu realizuju preko Centra za razvoj karijere Škole mogu predati dnevnik stručne prakse, dok svi ostali studenti moraju uraditi i predati projektni zadatak.
  4. Nastavnici koji na izbornim predmetima imaju manje od 5 studenata, mogu nastavu izvoditi konsultativno.

S poštovanjem,

Dr Stevan Tomašević, koordinator za nastavu