Izaberite stranicu

Obaveštenje za kolokvij – zadatak iz UPP
Poštovane kolege,
U skladu sa obaveštenjem pomoćnice direktorke za nastavu dr Slobodanke Jovin da se s obzirom na vanrednu situaciju u kojoj se nalazimo i nemogućnost održavanja redovne nastave, kolokvijuma i ispita, i poeni za kolokvij stiču on line
vaš zadatak za kolokvij je sledeći:
samo tokom 7. maja do 24h
očekujem da na 2 stranice (ukupno) odgovorite na dva od tri kolokvijalna pitanja (po vašem izboru) i pošaljete urađen zadatak na moj mejl tanjadjk@eunet.rs
Kolokvijalna pitanja
1. Kooperativni i nekooperativni pregovarački modeli raspodele resursa u domaćinstvu
2. Definicija i karakteristike porodične firme – Jake i slabe strane (IFC)
3. Faze rasta u porodičnoj firmi (IFC)

Srećan rad i srdačan pozdrav
Dr Tatjana Đurić Kuzmanović