Izaberite stranicu

PREDAVANJA SE NASTAVLJAJU ONLINE, PREKO ZOOM APLIKACIJE. MOLE SE STUDENTI DA PRIPREME PREZENTACIJE SEMINARSKIH RADOVA ZA 1.12.2020.

TURISTIČKA GEOGRAFIJA 10.20 SVE GRUPE

KVALITET USLUGA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU 14.00 SVE GRUPE

 

PREZENTACIJE BRANE STUDENTI DOBROVOLJCI, A NAKON TOGA SA PREZIMENOM OD A -M I TAKO REDOM KOLIKO SE STIGNE U TOKU JEDNOG PREDAVANJA ONLINE

https://us05web.zoom.us/j/85658404662?pwd=MkNwbVg3RmM0eWpaLytXcDFtVEFzZz09