Izaberite stranicu

Predmet ce se i dalje polagati pod istim pravilima kao i do sad. Od studenta se ocekuje da položi pismeni deo ispita (materijal sa vežbi postavljen na ovoj stranici) koji se u prehodnom periodu polagao kao skup tri kolokvijuma. Obaveza svakog studenta je takode da preda i odbrani projekat napisan po uputstvima takode postavljenim na ovoj stranici.