Izaberite stranicu

Studenti koji polažu predmete Programski jezici i Programski jezici I za pismeni deo ispita polažu zadatke iz Programskog jezika Java. Sav potreban materijal se nalazi u odgovarajucim odeljcima na ovoj stranici. Ispit ce sadržati cetiri zadatka razlicite težine u formi prikazanih primera. Studenti koji polažu predmet Programski Jezici II su dužni da predaju projekat po uputstvima koji se nalaze na ovoj stranici. Sav potrebni materijal se takode nalazi tamo. Projekat se u svakom roku predaje to termina ispita u tom roku (za Martovski ispitni rok se rok produžava do 15 marta). Svaki student je duzan da prethodno prijavi temu za koju mora dobiti odobrenje a koja se tematski ne poklapa sa dosada prijavljenim temama iz predmeta Programski Jezici II i Primenjeno programiranje. Tema se može prijaviti licno ili telefonom, u terminu konsultacija, ili mejlom.