Izaberite stranicu

 

Poštovani studenti,
kada je u pitanju realizacija stručne prakse, studenti koji bi praksu trebalo da
realizuju u tekućem semestru (ne odnosi se na starije generacije), pisaće samo rad
iz oblasti kojoj pripada stručna praksa bez odlaska u preduzeća. Rad treba da se
uradi u dva primerka, od čega jedan primerak profesor predaje studentskoj službi, a
drugi zadržava za sebe. Obrazac o stručnoj praksi za junski rok nije potrebno da se
popunjava. Javite mi se mejlom za temu.

Sračno,
prof. Marija