Izaberite stranicu

Obaveštavaju se studenti da je Udžbenik iz predmeta Kanali marketinga dostupan na platformi Moodle.

Pored toga, napominjemo da studenti poštuju smernice koje su navedene za izradu seminarskog rada, s obzirm na činjenicu da, u skladu u trenutnim okolnostima, nije predviđena usmena prezentacija i odbrana seminarskih radova.