Izaberite stranicu

Obaveštavaju se studenti druge godine, smera Th da se u ponedeljak 21.05.2018. godine, odlažu predavanja i vežbe iz predmeta „Turistička geografija“. Vreme nadoknade će biti naknadno dogovoreno.

dr Aleksandra Vujko