Izaberite stranicu

Poštovani,

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju i sve veći broj zaraženih studenata, obaveštavamo Vas da ste u obavezi da za sve zaražene studente, kao i one u samoizolaciji, organizujete dodatne rokove za kolokvijume i ispite ukoliko se oni održavaju u periodu kada je student bio sprečen da dođe. Studenti su u obavezi da prilože relevantnu medicinsku dokumentaciju kojom potvrđuju da su bili zaraženi ili u samoizolaciji u periodu održavanja kolokvijuma ili ispita
S poštovanjem,​
Dr Slobodanka Jovin, pomoćnik direktora za nastavu