Izaberite stranicu

Poštovane koleginice/kolege,

prema akreditaciji, ispit se polaže pismeno. Ocena se formira sabiranjem predispitnih bodova i bodova koje ste dobili na ispitu. O tome sam Vas u više navrata obavestila i tokom predavanja. Ispit se ne polaže usmeno. Ukoliko ste nezadovoljni trenutnim brojem bodova, možete poništiti ispit. Oni koji su zainteresovani za poništavanje ispita, treba da se obrate studentskoj službi.