Izaberite stranicu

Studenti Grmuša Milana i Savić Dalibor nisu položili popravni kolokvijum iz predmeta Osnovi organizacije.