Izaberite stranicu

Obaveštava se kolega Mehić David da je položio ispit i ostvario 30 bodova. Moli se da u vreme konsultacija dođe na upis ocene.