Izaberite stranicu

ПИТАЊА ЗА ИСПИТ ИЗ ПОСЛОВНИХ ФИНАНСИЈА (Болоња)
1. Самофиансирање из интерних извора средстава предузећа
2. Врсте дугорочних кредита.
3. Финансирање путем лизинга

4. Милер – Модиљани теорија о неважности дивиденди.
5. Аргументи за важност дивиденди
6. Спајање и преузимање предузећа (интеграције и аквизиције)
а Категоризација И & А и разлози за њихово предузимање.
б. Фазе спровођења интеграција и аквизиција.

7. Курсни ризици.
8. Макрофактори који утичу на променљивост курса