Izaberite stranicu

Obaveštavaju se studenti da ce podela potpisa iz predmeta Osnovi turizma i hotelijerstva biti u cetvrtak 18.01.2018.g. u terminu predavanja. Minimalan broj bodova za izlazak na ispit je 27,5. Izrada seminarskog rada je obavezan deo ispita, a poslednja prilika za odbranu seminarskog rada je 18.01.2018. Studenti koji su seminarski rad odbranili, a nisu poslali rad elektronski potrebno je da to ucine, jer im u suprotnom bodovi nece biti priznati. Studenti koji nisu položili kolokvijume, bodove mogu nadoknaditi polaganjem semestralnog kolokvijuma u ispitnom roku. Na kolokvijumu ce biti objedinjena pitanja sa I i II kolokvijuma (ukupno 15 pitanja).