Izaberite stranicu

Poštovani studenti koji polažete Upravljanje kvalitetom, na pismeni deo ispita 30.06.2010.u 17h su obavezni da izadu samo oni studenti koji nisu položili 1. ili 2. Kolokvijum ili neki njihov deo. Naravno oni studenti koji nisu osvojili dovoljan ili željeni broj bodova takode rade pismeno pitanja iz Troškova kvaliteta i Kvaliteta usluga (videti materijal na sajtu), stim da je dovoljno da korektno urade jedno pitanje. Usmeni deo ispita iz Upravljanja kvalitetom održace se 01.07.2010. i u periodu od 14h-18h vršice se upis ocena! Za one koji putuju upis ocena se može obaviti naknadno. Studenti koji polažu strucnu praksu treba radove sa svom dokumentacijom da ostave kod asistenata na ispitu 30.06.2010. u 17h, a upis bodova ce biti u cetvrtak 01.07.2010. od 12h-13.30. Konsultacije se nece održati 30.06.2010. Srdacni pozdravi i srecno na ispitu dr Ljiljana Miletic, vanredni profesor