Izaberite stranicu

U sredu, 29.01. polagaće se sledeće:

  • u 9h kolokvijum,
  • u 10h prezentovanje sajta,
  • u 11h pismeni deo ispita

Minimum bodova od predispitnih obaveza je 28. Tabela sa bodovima je uneta kod Materijala za nastavu.

Redovni profesor, dr Aleksandra Dragin