Izaberite stranicu

Obaveštavaju se studenti da ce se popravni kolokvijumi pred decembarski ispitni rok iz predmeta Menadž. ljudskih resursa u turizmu i hotel. (Бол. 12), Kvalitet usluga u turizmu I hotelijerstvu (Бол. 12)Osnovi turizma i hotelijerstva (Бол. 12), Menadžment ljudskih resursa (ss), Ekonomika turizma, Medunarodni turizam, Menadžment turisticke destinacije, Marketing u turizmu, Osnovi turizma, Menadžment turisticke destinacije (bolonja), Menadžment turistickih i hotelijerskih preduzeca (bol), Osnovi turizma (bolonja), Turisticka geografija i Upravljanje turistickim preduzecima kod dr Tamare Gajic, održati u ponedeljak 21.11.2016. god. u terminu od 11.00h do 12.00h u ucionici 8 na limanu. dr Tamara Gajic