Izaberite stranicu

Popravni kolokvijumi iz predmeta (matematike):

  • Matematika (Bol. 7, Bol. 12,, Bol. 17),
  • Diskretne matematičke strukture (Bol. 16),

održaće se u četvrtak 20.06.2024. u 09:00 u Amfiteatru 2 na Limanu. Prijava kolokvijuma na linku https://forms.gle/NhKtEoNqesrQbibs7

Popravni kolokvijum iz predmeta (programiranje):

  • Projektovanje algoritama (Bol. 16),
  • Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16),
  • Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16)

održaće se u četvrtak 20.06.2024. u 10:30 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu. Obavezno prijaviti kolokvijum – poslati mejl predmetom nastavniku sa sledećim sadržajem: ime, prezime, broj indeksa i naziv predmeta za koji se prijavljuje kolokvikum.