Izaberite stranicu

Popravni kolokvijum iz predmeta:

  • Projektovanje algoritama (Bol. 16),
  • Matematika (Bol. 7, Bol. 12),
  • Diskretne matematičke strukture (Bol. 16),
  • Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16),
  • Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16)

održaće se u sredu 13.03.2024. u 09:00 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum – poslati mejl predmetom nastavniku sa sledećim sadržajem: ime, prezime, broj indeksa i naziv predmeta za koji se prijavljuje kolokvikum.