Izaberite stranicu

Popravni kolokvijum iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16) održaće se u četvrtak 03.02.2022. u 10:30 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum – poslati mejl predmetom nastavniku sa sledećim sadržajem: ime, prezime, broj indeksa i naziv predmeta za koji se prijavljuje kolokvikum.