Izaberite stranicu

Popravni kolokvijumi pred januarski ispitni rok kod dr Tamare Gajic za predmete: „Menadžment turistickih i hotelskih preduzeca“, „Ekonomika turizma“, „Marketing u turizmu“, „Medunarodni turizam“, „Menadžment tur. destinacije“, „Osnovi turizma“, „Osnovi turizma i hotelijerstva“, „Turisticka geografija“ i „Upravljanje tur. preduzecem“, održace se 05.12.2014. u terminu od 10.00h u ucionici 7 na limanu. dr Aleksandra Vujko