Izaberite stranicu

Obaveštavaju se studenti da ce se popravni kolokvijumi pred septembarski ispitni rok iz predmeta Menadž. ljudskih resursa u turizmu i hotel. (Бол. 12), Osnovi turizma i hotelijerstva (Бол. 12), Ekonomika turizma, Medunarodni turizam, Menadžment turisticke destinacije, Marketing u turizmu, Osnovi turizma, Menadžment turisticke destinacije (bolonja), Menadžment turistickih i hotelijerskih preduzeca (bol), Osnovi turizma (bolonja), Turisticka geografija i Upravljanje turistickim preduzecima kod dr Tamare Gajic, održati u vreme ispita iz pomenutih predmeta. dr Tamara Gajic