Izaberite stranicu

Poštovane koleginice i kolege, u okviru predmeta AGROEKONOMIJA u terminu predavanja, gostovace tri predavaca po pozivu. 22.03. – Slobodan Simic, direktor prirodnog rezervata „Bara Zasavica“, tema: Ekonomski aspekti korišcenja agrobiodiverziteta. 29.03. – mr Jelena Nestorov-Bizonj, generalni sekretar Zadružnog saveza Vojvodine, tema: „Zemljoradnicko zadrugarstvo – pokretac ruralnog razvoja u Vojvodini“. 12.04. – Miljevic Živko, Novosadski sajam, tema: „Marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i uloga Novosadskog sajma“.