Izaberite stranicu
Andrić Andreja 2019/002013 0
Vantuk Anja 2020/002001 42
Gagić Jelena 2020/002002 45
Rašović Mia 2020/002003 19
Milosavljević Nikola 2020/002005 30
Mojsovski Tamara 2020/002007 38
Gerić Daria 2020/002009 40
Lučić Milan 2020/002011 34
Pavlović Danilo 2020/002017 38
Đorđević Mihajlo 2020/002019 42
Cvetanovski Ilija 2020/002021 36
Asanović Mihajlo 2020/002022 17
Vučetić Aleksandra 2020/002023 22
Arsić Anastasija 2020/002024 45
Gićanov Anđela 2020/002025 0
Bojić Anđela 2020/002027 40
Simić Sonja 2020/002028 0
Lolić Anja 2020/002029 0
Majkić Nevena 2020/002030 16
Đurđević Jelena 2020/002031 0
Obradović Milica 2020/002032 31
Gavrilović Teodora 2020/002033 45
Tadić Pavle 2020/002034 19
Jakovljević Dušan 2020/002036 28
Novaković Ivana 2020/002040 0
Maksić Nikolina 2020/002046 32
Pajić Elena 2020/002048 40
Gagić Violeta 2020/002049 30
Ostojić Teodora 2020/002050 15
Ivanković Ana 2020/002051 28
Pjevčević Jovana 2020/002054 0
Biorac Dušanka 2020/002055 39
Savić Zorana 2020/002057 36
Gnjatić Neda 2020/002059 0
Janačković Viktorija 2020/002060 15
Avazović Marija 2020/002061 30
Janjić Jelena 2020/002063 26
Sabadoš Sanja 2020/002069 43
Babović Danilo 2020/002075 28
Ćirović Luka 2020/002076 20
Radujko Anđela 2020/002078 0
Mandić Katarina 2020/002079 0
Vekić Martina 2020/002083 29
Janković Gordana 2020/002085 28
Rodić Anđela 2020/002087 33
Jovanović Tamara 2020/002088 5
Jagodić Stanko 2020/002089 35
Gagić Marina 2020/002090 35
Đokić Ema 2020/002091 43
Nikolić Teodora 2020/002092 36
Jovanović Sergej 2020/002093 28

Na ispit mogu izaći studenti koji imaju minimalno 28 predisipitnih bodova, u koje je uključen broj bodova osvojenih na kolokvijumu.