Izaberite stranicu

Ispit su položili sledeći studenti:

ocena (bodovi)

Bijalković nikola – 6 (51)

Despotović Aleksandra – 6 (51)

Topalov Jovana – 8 (72)

Ćirković Vanja – 6 (51)

Ispit NISU položili sledeći studenti:

Bukinac Snežana

Pušonjić Svetlana

 

Kolokvijum su položili sledeći studenti:

Haška Sandra – 16 bodova

Patriškov Aleksandra – 25 boda